רמות הכשרה אקסל

מידת השילוב של פאוורפוינט בהדרכת אקסל תהיה בהתאם לצרכים הספציפיים של התלמיד או הקבוצה. ההדרכה תכלול שימוש בתרגילים מהתחום העיסוק הספציפי של התלמידים, כגון:

 • תוכניות עסקיות לפרויקט או מיזם
 • תקציבים ומעקב אחר ניצול תקציב
 • דו"חות כספיים שונים
 • שעות נוכחות
 • יומני הוצאות והכנסות
 • יומני תזרים מזומנים
 • ניהול קופה קטנה
 • ניהול לקוחות, ניהול ספקים
 • ניהול רשימות שונות
 • יבוא נתונים ממערכות חיצוניות וניתוח
 • ניתוחי נתונים, סטטיסטיקה, גרפים ודיאגרמות, ועוד…

Menu-top-EXL

 

היכרות בסיסית

 • בין 2 ל-4 מפגשים (בהתאם לצורך).
 • יצירת טבלת נתונים בסיסית
 • פונקציות בסיסיות
 • עיתוב והכנה להדפסה

תפעול מקצועי

 • 8-10 מפגשים.
 • יצירת טבלאות מקושרות (תחזית / תוכנית עסקית /תקציב וכד')
 • יצירת סגנונות ועיצוב מותנה
 • סינון ומיון נתונים
 • דיאגרמות וגרפים (בסיסי)

תפעול למתקדמים

 • יצירת רשימות לאימות נתונים (לטפסים)
 • פקודות מאקרו (בסיסיות)
 • יצוא נתונים לתוכניות אחרות, יבוא נתונים
 • פונקציות לוק-אפ
 • דיאגרמות וגרפים (מתקדם)
 • ניתוחי רגישות ותחזיות (מתקדם)
 • פונקציות סטטיסטיות